Er kan nog steeds gebruik worden gemaakt van de 6% BTW regeling bij binnen- en buitenschilderwerk. Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het lage tarief van 6%. Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

Er is verandering onderweg !! De overheid is voornemens om per 1 januari 2019 het lage BTW tarief van 6% te verhogen naar 9% BTW